Stadspodium Utrecht vraagt voor- en tegenstanders in de ring om hierop in te gaan tijdens het Stadsgesprek in ZIMIHC theater Stefanus op woensdag 7 oktober.

boxring-fuer-mma-und-boxenkick-boxring-1264842-25536297_gallery

in de afgelopen zeven jaar is het aantal Utrechters dat leeft net op of onder de armoedegrens verdubbeld. Armoede wordt vooral voelbaar als deze gepaard gaat met schulden. Naar schatting 14 duizend Utrechters hebben te maken met problematische schulden. Maar terwijl de schuldenlast groeit, neemt het aantal schuldentrajecten juist af. Hoe kan dat? Zijn mensen met schulden te weinig gemotiveerd? Of moeten schuldeisers meer doen? De gemeente stelt dit najaar een nieuw armoedebeleid vast. Wat gaan Utrechters met schulden daarvan merken?

Denk en praat mee op woensdag 7 oktober vanaf 19.00 uur in ZIMIHC Theater Stefanus, Braziliëdreef 2 in Utrecht.
Stadsbus 6 stopt iedere 10 minuten voor de deur, halte Amazonedreef.

Het Podiumgesprek begint om 19.30 uur en bevat Podiumpitchers die in enkele minuten de zaak aansnijden op aangeven van onze Podiumvoorzitters Yassine Beqqali en Daniëlle Arets. U kunt deelnemen, direct reageren of luistert aandachtig en laat ons achteraf weten wat u ervan vindt. Na afloop van het Podiumgesprek, vanaf 21.00 uur, is er alle ruimte om er nog eens goed over na te praten en samen nieuwe plannen te smeden.

Programma

Peter Wesdorp, co-auteur van het onderzoeksrapport Onoplosbare Schuldsituaties, opent het Podiumgesprek en gaat in op de relatie tussen armoede en schulden, hoe het komt dat schulden vaak onnodig hoog oplopen en wat mensen met schulden en de gemeente kunnen doen om ze op te lossen.

Mensen met schulden krijgen het podium zodat we gaan begrijpen hoe ingewikkeld hun situatie is en hoe moedeloos zij daarvan kunnen worden.
Hoe zelfredzaam kunnen mensen met schulden eigenlijk zijn?

De eerste stelling van de avond luidt: Alle mensen met schulden hebben recht op steun van de gemeente. Dat is nu (nog) niet het geval.
We laten de politiek en ervaringsdeskundigen aan het woord. Krijgt iedereen de steun die hij of zij nodig heeft of vallen mensen buiten de boot?
Kunnen we dat accepteren of moet daar direct iets aan gebeuren? Wat dan?

De volgende stelling is: Schulden moeten eindig zijn. Is het toelaatbaar dat Utrechters hun hele leven met schulden zitten? Of moeten we, net als de gemeente nu in het nieuwe armoedebeleid opschrijft, constateren dat “een schuldenvrije toekomst niet voor iedereen haalbaar is”?

De derde stelling is: De gemeente moet bij schuldsanering altijd het voortouw nemen. Hierbij zal Robert van Gerwen, voorzitter van de Doorbraakgroep Schuldhulpverlening, aangeven dat gemeenten zelf bijdragen aan de stapeling van schulden en meer kunnen doen om mensen met schulden te helpen. Een viertal gemeenten elders in het land doen dat al. Wethouder Victor Everhardt wordt uitgedaagd aan te geven of zijn nieuwe armoede-aanpak hierop een passend antwoord is.

Kom op woensdag 7 oktober naar het Podiumgesprek Armoede in Utrecht; eigen schuld, dikke bult? De toegang is gratis.
Meer informatie vind u op http://www.stadspodiumutrecht.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden.

Het Podiumgesprek “Armoede in Utrecht; eigen schuld, dikke bult?” komt tot stand met steun van Stichting Dialoog en ZIMIHC.